งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรม ROV Gen-Esport FMS ครั้งที่ 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและชมรม E-sport ร่วมกับบริษัทTruemove ยะลา จัดกิจกรรม ROV Gen-Esport FMS ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งเป็นสมาชิกชมชมรม E-sport คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 16 ทีม ๆ ละ 5 คน กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก พัฒนาทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม รวมถึงนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกทักษะการวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สถานการณ์จำลองบนโลกออนไลน์ #น้องๆนักเรียนมัธยบมปลายสายเกมเมอร์ห้ามพลาด
พบกับกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ได้ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่