งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ทุนกว่า 3,000,000 บาท ศึกษาต่อป.โทด้าน MBA มหาวิทยาลัย Harvard สหรัฐอเมริกา

ทุนกว่า 3,000,000 บาท ศึกษาต่อป.โทด้าน MBA มหาวิทยาลัย Harvard สหรัฐอเมริกา

Harvard University MBA Scholarship คือทุนให้นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก ได้เรียนต่อระดับปริญญาโทในด้าน Master of Business Administration (MBA) ที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลากว่า 2 ปี

Harvard University ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกด้านโปรแกรมธุรกิจ และทุนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Boustany รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนช่วยเหลือทางการเงิน 95,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 3,000,000 บาท)

– ค่าที่พัก

– ค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

– มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยมในระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตร MBA ก่อนจึงจะสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV พร้อมรูปถ่าย

– คะแนน GMAT

– จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้โดยส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล [email protected]

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2020

ข้อมูลเพิ่มเติม:

boustany-foundation