งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2566

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2565 มาติดต่อขอรับแบบฟอร์มการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการพร้อมส่งหลักฐานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ฯ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 - 23 ธันวาคม 2565
      ☎️หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง) โทร. 097-3596353
      รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ได้ที่เว็บไซต์งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด