งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สโมสร วจก.วางแผนการเดินขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬาภายในคณะ

วันนี้  (21 ต.ค. 65) สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมวางแผนการเดินขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬาภายในคณะ “กีฬาสานสัมพันธ์ The Sport Relations FMS” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2565 นี้

ณ ลานภายในคณะ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่