งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม วจก.โชว์ของ Season 3

(วันที่ 17 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวจก.โชว์ของ Season 3 ร่วมกับทีมสนับสนุนและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ณ ห้องซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 

แกลเลอรี่