งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

พิธีมอบเข็มเด็กเพชร วจก.พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (14 มิ.ย. 65) คณะวิทยาการจัดการ มอบเข็มเด็กเพชร วจก.พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ โดยมอบให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตร มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมพี่ติวน้อง เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2564 ณ ห้องซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่