งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.จัดกิจกรรม Welcome to FMS ต้อนรับนักศึกษาใหม่65 อย่างอบอุ่น

วันนี้ (14 มิ.ย. 65 ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมWelcome to FMS  โดยประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร มอบช่อดอกไม้ต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรด้วยความอบอุ่นในการเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่