งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

Kimkun Halal Yala

ร้าน Kimkun Halal Yala รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการทำ Part time
ตำแหน่ง

1.พนักงานชาย (หลายตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
- 18 ปีขึ้นไป
- ขยัน อดทน ไม่ขาดงาน ซื่อสัตย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพจ Kimkun halal yala