งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ชนะกิจกรรม Masterchef&Pinsouq Challenge

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ชนะการแข่งขันของชมรม Masterchef คณะวิทยการจัดการ   ในกิจกรรม "Masterchef&Pinsouq Challenge"  เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64  ผลการแข่งขันได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ทีมเด็กการค้า สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
สมาชิกทีมประกอบด้วย 
- นางสาวรอฟัด บือราเฮง
- นางสาวไซตน เสมอภพ
- นางสาวนูรูมา แวหะมะ
- นางสาวโซเฟีย  สะนิ 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ทีม For you สาขาการจัดการ 
สมาชิกทีมประกอบด้วย 
- นางสาวนูรีซัน แยนา
- นางสาวซูซาน เลาะแม
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ทีม Street food สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
สมาชิกทีมประกอบด้วย 
- นางสาวอารยา เหล็มเอียด 
- นางสาวอามันด้าร์ เจะแว
- นายมูฮัมหมัดซูฮัน มะแซ 
4.รางวัล Popular Vote ผ่าน Facebook ชมรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (142 Like , 51 Share) 
ทีมเด็กการค้า สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
สมาชิกประกอบด้วย
- นางสาวรอฟัด บือราเฮง
- นางสาวไซตน เสมอภพ
- นางสาวนูรูมา แวหะมะ
- นางสาวโซเฟีย  สะนิ 

แกลเลอรี่