งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

KFC สาขา โคลีเซี่ยมยะลา

KFC สาขา โคลีเซี่ยมยะลา
รับสมัครพนักงาน ด่วน!!!
หลายตำแหน่งปฏิบัติงานภายในร้าน

คุณสมบัติ
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ขยัน อดทน ไม่ขาดงาน ซื่อสัตย์

หลักฐานในการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

แกลเลอรี่