งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างผู้ประกอบ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่1/2564

วันนี้ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.30น. ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานที่เป็นตัวแทนของแต่ละคณะ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างผู้ประกอบ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุม ปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่