งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมข้อมูล เพื่อรับมือการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (work from home)

วันนี้ 22 เมษายน 2654 เวลา 10.00น. ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมข้อมูล เพื่อรับมือการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (work from home) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลักสูตร 4 สาขาได้แก่สาขาวิทยุฯ สาขาการจัดการ สาขานิเทศฯสาขาการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่