งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
นายรอมซี แตมาสา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0 7329 9630 ต่อ 61101