โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมจัดการเรียนการสอน

21 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (21 มีนาคม 66) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 3134216 นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สอนโดยอาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการนำผลงานขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้รับเกียรติจากทีมสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้คำปรึกษานำทีมโดย คุณนัสรี มะแน และ คุณบาดารียะห์ แซะเซ็ง ผู้ปฏิบัติงานทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้อง 23-701 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการจัดการ