อาจารย์ที่ปรึกษา พบลูกที่ปรึกษารหัส 65 A

21 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มีนาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย อาจารย์ย่าร่อนะ ศรึอาหมัด พบลูกที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 65 กลุ่ม A ประเด็น การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย ปัญหาเรื่องหอพัก การแต่งตั้งหัวหน้าห้องคนใหม่ และการให้กำลังใจในการเรียน ประจำภาคการศึกษา 2/2565