สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

27 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ประเภทการรับแบบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 20 พ.ย. 61 ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านทาง

eduservice.yru.ac.th/tcas/porffolio