อบรมหลักสูตร สุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร

24 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตร สุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร
ระหว่างวันที่ 18 -21 มิถุนายน 2564
#เตรียมพร้อมกันหรือยัง
#การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่_มรย
#คณะวิทยาการจัดการ_มรย
#ทีมนี้พี่รัก