กิจกรรมการดำเนินงานธุรกิจจำลอง (ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง และเครื่องดื่มพราวด์เคลื่อนที่) ของนักศึกษาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

17 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

15-19 สิงหาคม 61 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานธุรกิจจำลอง (ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง และเครื่องดื่มพราวด์เคลื่อนที่) ของนักศึกษาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในงาน มรย.วิชาการ 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา