ข้อมูลสมัครโครงการทุน ศอ.บต (100%)

8 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุน ศอ.บต (100%) ภายใต้บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน)ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย 2564 คลิก

ใบสมัครทุน ซีพี ระดับ ป.ตรี คลิก

ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา ซีพี ออลล์ คลิก