ขอแสดงความยินดีกับทีม อะหรือ อะหรือว่าชื่อละแซ

25 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่ได้รับ
ขอแสดงความยินดีกับทีม อะหรือ อะหรือว่าชื่อละแซ
คว้ารางวัล 3รางวัลจาก
กิจกรรม วจก.โชว์ของ
Ep#3#ClubShow
1.รางวัลชนะเลิศชมรมกราฟฟิค
2.รางวัลชนะเลิศชมรมนักกีฬาอีสปอร์ต
3.รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท The Best
ประกอบด้วย
1.นางสาวสีตีฮายา อาแว ชมรมนักกีฬาอีสปอร์ต
2.นายฮาซัน ลาเต๊ะ ชมรมนักกราฟฟิก
3.นางสาวมารีแย ดอเลาะ ชมรมมาสเตอร์เชพ
4.อาซีลา อาลี ชมรมมาสเตอร์เชพ
อาหาร ซูชิละแซ
เทศกาล เมาลิด
โดยมีที่ปรึกษา
ชมรมมาสเตอร์เชฟ
ชมรมอีสปอร์ต
และชมรมนักกราฟฟิคเป็นที่ปรึกษา