อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ย่าร่อนะ  ศรีอาหมัด
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ
ลิงค์เว็บไซต์อาจารย์

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด