นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมการแสดง และกิจกรรมสันทนาการ ในงานกิจกรรม มรย.วิชาการ 2562

22 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมการแสดง และกิจกรรมสันทนาการ ในงานกิจกรรม มรย.วิชาการ 2562 ณ เวทีหน้าลานน้ำพุ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา