กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ MTB ครั้งที่ 2

August 17, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 ส.ค. 62 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ MTB ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งจับคู่บัดดี้ และแลกเข็มกลัดสาขา เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษากลุ่มแรกของปี 62 ที่จะออกฝึกปฏิบัติในวันที่ 1 กันยายน 62 นี้ ทางสาขาขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน