คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต

15 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (15 พ.ค. 2566) คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" และในโอกาสเข้าพิธีมงคลสมรส ณ ลานหน้าห้องมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา