ขอแสดงความยินดีกับ นายต่วนอามีน ต่วนจอหลง

23 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นของนักศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ นายต่วนอามีน ต่วนจอหลง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักกิฬายิงธนู YRU Archery Club มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันกิฬายิงธนู รุ่น U-25 ในรายการ AMAZEAN ARCHERY 2023 By BETONG FESTIVAL วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬากลางเมืองเบตง