คณาจารย์สาขาการจัดการ ร่วมกิจกรรม "เสน่ห์พหุวัฒนธรรม" มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566

9 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2566) คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมร่วมกิจกรรม The charm of cultural diversityเสน่ห์พหุวัฒนธรรม” มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566 ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และนักศึกษากว่า 50 สาขาวิชาของแต่ละหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งหลักสูตรการจัดการได้นำเสนอศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการประยุกต์การแต่งกายร่วมสมัยด้วยผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้ ผ่านการเดินแบบจากนักศึกษาชายสาขาวิชาการจัดการ ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา