ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มรย.

25 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Link สมัครเรียน

ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สถาบันอุมศึกษาทั่วประเทศจะใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS) ซึ่งหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้

  1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
  3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากกองบริการการศึกษา มรย. Click>>>