คุณสุภัคศิริ แก้วขาว ศิษย์เก่าหลักสูตรการตลาดได้รับคุณวุฒิระดับโลก MDRT 2020

31 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น Marketing YRU
  • ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุภัคศิริ แก้วขาว ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้รับคุณวุฒิระดับโลก MDRT: Million Dollar Round Table 2020 ซึ่งปัจจุบันท่านทำงานเป็นตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด หน่วยอภิโชคโภคทรัพย์