คุณอนุวัฒน์ ละมุล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันราชภัฏ มรย. 2558

27 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น Marketing YRU