คุณอนุวัฒน์ ละมุล ศิษย์เก่าหลักสูตรการตลาด ได้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยม ประจำปี 2017 บริษัท Kimberly-Clark Thailand Limited

26 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น Marketing YRU

คุณอนุวัฒน์ ละมุล ศิษย์เก่าหลักสูตรการตลาด ได้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยม ประจำปี 2017 บริษัท Kimberly-Clark Thailand Limited ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการเขตภาคใต้ (อาวุโส) ณ บริษัทดังกล่าว