"งานจะเสร็จได้ ไม่ได้อยู่ที่คนเพียงคนเดียว แต่ถ้าขาดเพียงคนเดียว ก็ไม่สำเร็จเช่นกัน" ...อ.สุธิดา เลขาวิจิตร์...

7 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Make Quotes