"เมื่อเห็นขอบฟ้าอยู่แสนไกล แล้วใยเล่า ใจเจ้าถึงไม่พยายาม ตามหาเพื่อให้ได้สมดั่งหวัง" ...อ.มนัส สุทธิการ...

5 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Make Quotes