ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ กับการจากไปของบิดา

26 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์ MARKETING YRU

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ (อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการตลาด) กับการจากไปของบิดาเมื่อ 23 ธ.ค. 60