ชมคลิป "ลวดลายอัตลักษณ์รากแก้วแห่งวัฒนธรรม: ผลิตภัณฑ์กระจูดนราธิวาส"

11 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม

บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนอามาน จังหวัดนราธิวาส ชื่อคลิปวิดีโอ "ลวดลายอัตลักษณ์รากแก้วแห่งวัฒนธรรม: ผลิตภัณฑ์กระจูดนราธิวาส" Click