หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ

11 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม Marketing YRU

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 นักศึกษาการตลาด ปี 4 ทีมที่ 7 จัดกิจกรรมหมอนหลอดเพื่อสุขภาพ ณ รร.ประทีปวิทยา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ในรายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักศึกษาต้องทำ Project ในนามนักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด ที่ต้องประยุกต์แนวคิด 3 considerations ของการตลาดเพื่อสังคม คือ สังคม องค์กร และลูกค้า กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วม คือ นักเรียนม.6 จำนวน 33 คน โดยนักศึกษานำรายได้จากการออกร้านในกิจกรรมการตลาดมืออาชีพและมีผู้สนับสนุนกิจกรรมจากห้างโอเดี่ยนหาดใหญ่ มาจัดกิจกรรมให้น้องๆ ร่วมทำหมอนหลอดเพื่อสุขภาพไร้ไรฝุ่น โดยวัตถุดิบส่วนหนึ่งมาจากการรีไซเคิลหลอดกาแฟ เพื่อนำหมอนไปบริจาคให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต พร้อมทั้งบูรณาการกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบธ.บ สาขาวิชาการตลาด