ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กเพชร วจก.รุ่นที่ 2 ได้เเก่ นางสาวซูไรดา มามะเเตหะ

23 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น Marketing YRU

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กเพชร วจก.รุ่นที่ 2 ได้เเก่ นางสาวซูไรดา มามะเเตหะ