ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000บาท ในกิจกรรม INNOVATION สร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชน

25 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น Marketing YRU

ขอแสดงความยินดี 'ทีมเครื่องอบสลายพลาสติก'
สมาชิกทีม
1.นางสาวนูรูลอัมนี มะแซ รหัส406255005 สาขาการตลาด
2.นางสาวการีมะห์ เจะหนิ รหัส406255013 สาขาการตลาด
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์
จากสาขา การตลาด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับเงินรางวัล 1,000บาท ในกิจกรรมINNOVATION สร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 จัดโดย สโมสรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
#พรรครวมใจจันทน์กะพ้อ
#คณะวิทยาการจัดการ