วจก.สนับสนุนอุปกรณ์ยืมเรียนแก่นักศึกษา แจ้งความจำนงค์ภายใน 24 ต.ค. 64 นี้เท่านั้น

18 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์ MARKETING YRU

โอกาสดี!!!!!!!!!!!!!!!!!!
สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับนักศึกษายืมเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบพกพา / คอมพิวเตอร์แทปเล็ต
นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถ สามารถแสดงความจำนงผ่านลิงค์นี้ได้เลยครับ
 "แบบฟอร์มยื่นความจำนงขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ตยืมเรียน (2564)" 
ลิงก์ https://forms.gle/RkgWvgVMBJSDPTrX6