ครอบครัวมินิเต้าส้อ

30 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ครอบครัวมินิเต้าส้อ"

จัดทำโดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง
  • นายอัสรี มะเด็ง นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 60
  • นางสาวอายีรา สาและ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 60
  • นางสาวอาลาวียะห์ เจ๊ะแอ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 60
  • นายอับดุลฮาดี เจ๊ะบองอ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 60
  • นางสาวฮายันตี สะหนิ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 60
  • นางสาวอานูนี มะโยง นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 60
  • นางสาวฟาตีมะห์ สาและ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 60
  • นายมูยาเฮด ตาตอเละ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 60
  • นายฟาฎิล ดีโซะ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 60

Download

 

___________________________________________

ติดตามข่าวสารสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ทุกวันทาง website: fms.yru.ac.th/marketing/

Facebook: "Marketing YRU นักการตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" www.facebook.com/MarketingYRUyala

Line@: @MarketingYRU

#การตลาด #วจก #มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา