ขอแสดงความยินดีกับรศ.อัปสร อีซอ ได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

28 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานอาจารย์ดีเด่น Marketing YRU

ขอแสดงความยินดีกับรศ.อัปสร อีซอ ได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรมด้านสังคมรับทุนพัฒนาโครงการ เรื่อง "นวัตกรรมเตยหนามจกสาน...จังหวัดยะลา"