งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

FMSYRU.ประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานแม่บ้านคณะวิทยาการจัดการ

วันนี้ (14 กันยายน 2566) นายนาซือรี เต๊ะกาแซ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานแม่บ้านคณะวิทยาการจัดการ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่