งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.มรย.#FMSYRU ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคลอดบุตร

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญให้กับ นางสาวการีหม๊ะ แวนะไล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการจัดการ

แกลเลอรี่