งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.ประชุมร่วมกับคณาจารย์และสโมสรทั้ง 4 คณะ เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

3 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผอ.สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ผ่านระบบออนไลน์

แกลเลอรี่