งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

3 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผอ.สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมทีมบุคลากรสำนักงานคณบดี เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่