งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

แนวปฏิบัติ

-แนวปฏิบัติการใช้ระบบ ERP 
-ขั้นตอนการดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาร ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด