งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.มรย.#FMSYRU ผอ.สำนักงานคณบดี ประชุมวางแผนและเตรียมงาน เปิดภาคเรียนที่1/2566 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา15.00 น. ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผอ.สำนักงานคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานคณบดี ประชุมวางแผนและเตรียมงาน เปิดภาคเรียนที่1/2566 คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องนวัตกรรมทางธุรกิจ  ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่