หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์ธุรกิจฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะ Season 7

          วันที่ 5 เมษายน 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  ขอแสดงความยินดีกับ นายฮาฟิส อาแวกะจิ  นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน  3, 000 บาท กิจกรรมประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา  best oral presentation Season 7  โครงงาน “ การออกแบบ Template Video ” ณ บริษัท สงขลา เอฟซี จำกัด (สโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี)  จังหวัดสงขลา

           ทั้งนี้อาจารย์ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร ซักซ้อมและส่งกำลังใจ ให้กับนักศึกษาประกวดการแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา แบบโปสเตอร์และบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น  พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3  ส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับผู้ประกวดโครงงานฯอย่างอบอุ่น  ณ หอประชุมเฉลิม พระเกียรติ ๘o พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานข่าว : นางสาวรุสฎา  อาลี

บรรณาธิการข่าว : อาจารย์สาธิตา เเก้วเหล็ก 

แกลเลอรี่