หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ จังหวัดสงขลา

(เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66) คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เดินทางนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6  มี.ค. 2566 สถานประกอบการ ณจังหวัดสงขลา ดังนี้

1. บริษัทไอที เวอร์เทคซ์ (ไทยแลนด์) หาดใหญ่

2. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนสงขลา

3.บริษัท GOODSPEED COMPUTER จำกัด

4.ร้านเอ็มพี พริ้นท์ หาดใหญ่

อาจารย์ผู้ดูแล : อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ

1.สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่

2.บริษัท บีคอม ดิจิตอล เทค จำกัด

3.บริษัทไวท์บ๊อกซ์โซลูชั่นส์ 2011 จํากัด

4.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

อาจารย์ผู้ดูแล : อาจารย์อมรเทพ มณีเนียม

สำหรับการฝึกสหกิจศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับคำชื่นชมดีเยี่ยมจากหลายหน่วยงานและสถานประกอบการ เรื่องการออกแบบกราฟฟิก ซ่อมคอมพิวเตอร์ สามารถผลิตชิ้นงานให้กับองค์กรได้ดีเยี่ยม

แกลเลอรี่