หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการ ณ โรงแรมหรรษา เจบี

(เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 66) อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี งบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ก.พ. 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่