หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต

(เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 66) คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เดินทางนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 9  ก.พ. 2566 สถานประกอบการ ณจังหวัดกระบี่ แบ่งออกเป็น 2 สถานประกอบการ ดังนี้

1. AKAPOT WEDDING AND STUDIO KARBI จังหวัดกระบี่ นักศึกษาฝึกงาน 1 คน ตำแหน่งงานที่ฝึก : กราฟิกดีไซน์

2. โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ นักศึกษาฝึกงาน 2 คน ตำแหน่งงานที่ฝึก : IT และฝ่ายบุคคล 

สถานประกอบการ ณจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 2 สถานประกอบการ ดังนี้

1. โรงแรม Marina gallery resort นักศึกษาฝึกงาน 3 คน ตำแหน่งงานที่ฝึก : กราฟิกดีไซน์ และGraphic design

2. โรงแรม Di pantai boutique beach resort นักศึกษาฝึกงาน 3 คน ตำแหน่งงานที่ฝึก : การจองห้องพักจาก agency, Digital Marketing และArt work ต่างๆ

สำหรับการฝึกสหกิจศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับคำชื่นชมดีเยี่ยมจากหลายหน่วยงานและสถานประกอบการ เรื่องการออกแบบกราฟฟิก ซ่อมคอมพิวเตอร์ สามารถผลิตชิ้นงานให้กับองค์กรได้ดีเยี่ยม

แกลเลอรี่